Opgave:

Gå sammen to og to og find et godt og et dårligt eksempel fra en af følgende kategorier.

(- i skal være enige!).

Organisationer
Offentlige
Lille bedrift
Industri
Branding
Portfolio
Foto
Fashion
Blog
Underholdning
Community
Software
Biler
Reklame banner

Vurdér f.eks. UX (=User Xperience), navigation, målgruppe, design (heriblandt farvevalg), overflødig info / overskuelighed. Brug jeres egen baggrund, erfaringer og holdninger, altså de forudsætninger i har. Argumenter ud fra de meninger og indtryk siderne giver jer?