CSS

CSS står for Cascading Style Sheet, og er et dokument eller en samling kode, der definerer hvordan HTML designet skal se ud. Man kan definere udseende, placering og en lang række andre parametre.

Man kan have style sheet´et internt i HTML dokumentet eller som et selvstændigt eksternt dokument, som loades ind.

Er style sheet´et i selve dokumentet, placeres i <head> via tagget <style>

Syntaxen for selve CSS koden er som følgende:

selector {
   property: value;
}

Eksempel:

<style>
   /*Dette er en kommentar*/
   p {
      font-size:60px;
   }  
</style>