I værktøjslinien finder du en række værktøjer.
Bid specielt mærke i følgende tools:

Select pil (sort pil)
Transformations værktøj
--------
Streg
Firkant
--------
Malespand
Pipette
--------
Farve paletter