Propertiesfeltet
Specielt properties feltet skal i blive gode venner med. Benyt det ofte.

Nyttige genveje i Flash

 • 'v' = Selection tool
 • 'Spacebar' = får hånden frem så man kan bevæge baggrunden/scenen.
 • 'CTRL+ENTER' = Test movie
 • 'CTRL+G' = Group (Gruppér elementer sammen)
 • 'SHIFT+Selection tool' = Marker flere elementer
 • 'ALT' = Marker element(er), hold ALT ned, og flyt. Giver en kopi.
 • F5 = Insert Frame
 • SHIFT+F5 = Slet Frame
 • F6 = Insert KeyFrame
 • F7 = Insert Blank (tom) KeyFrame
 • F8 = Convert to Symbol

Samlet liste over genveje